מרכז מרג'ורי מיירוק לחקר רוסיה, אירו-אסיה ומזרח אירופה

מרכז מרג׳ורי מיירוק לחקר רוסיה, אירואסיה ומזרח אירופה נוסד בשנת 1969 לשם מחקר אינטר-דיציפלינארי על אירופה הסובייטית והמזרחית. בימי ברית המועצות, המחקר במרכז מיירוק התמקד במעורבות סובייטית במזרח התיכון. מחקרים אחרים עסקו בניתוח מבני של מוסדות סובייטים, יחסי העולם השלישי עם אירופה הסובייטית והסטטוס של עולים חדשים מברית המועצות. כיום עוסק המרכז בחקר רוסיה בת זמננו ומדינות מזרח אירופה ואירואסיה.