המכון ללימודי אירופה ע"ש הלמוט קוהל

מכון הלמוט קוהל ללימודי אירופה הינו מכון אינטר-דיסציפלינארי אשר נוסד בשנת 1991, במטרה לקדם לימודים אקדמיים ומחקר בנושא אירופה והאיחוד האירופי. האיחוד האירופי הוא מוקד המחקר של המכון, אך הוא מאמץ גם פרספקטיבה רחבה יותר על אירופה.