המרכז ללימודי אוסטריה

המרכז ללימודי אוסטריה נוסד במאי 2001, כחלק מיוזמה משותפת של משרד החוץ ומשרד החינוך, המדע והתרבות האוסטריים, וידידי האוניברסיטה העברית באוסטריה.

מטרות המרכז הן לקדם לימודים אוסטריים ואת ההיכרות עם התרבות האוסטרית בישראל, כמו גם למסד ולחזק קשרים בין חוקרים וסטודנטים אוסטרים וישראלים בעזרת ארגון הרצאות, כנסים וסדנאות על סוגיות אוסטריות עכשוויות.

המרכז איננו מתמקד אך ורק באוסטריה בת זמננו, אלא גם במרחב האוסטרו-הונגרי, בהיסטוריה ובתרבות המרכז-אירופיות, ובהשפעתן על התפתחויות עכשוויות בתחומי הכלכלה והחברה. בין השאר, נחקרים במרכז נושאים כגון תפקיד העיר וינה בהיסטוריה האירופית, תפקידה של אוסטריה באיחוד האירופי ובתהליך האינטגרציה האירופית, המורשת של האוכלוסייה היהודית בתקופת אימפריית הבסבורג ותרומתה לתרבות האירופית.