המרכז לחקר תרבות איטליה

 

המרכז לחקר תרבות איטליה, אשר נוסד בסיוע ידידי האוניברסיטה העברית באיטליה, הינו חלק מפורום אירופה משנת 2005.

מטרות המרכז הן קידום יחסים אקדמיים בין איטליה לישראל, וקידום חקר תפקידה של איטליה באיחוד האירופי, בעיקר בסוגיות באזור המזרח התיכון. המרכז מארגן כנסים וסדנאות ותומך בפרויקטים מחקריים בנושאים הקשורים לתרבות איטליה.