רישומים משליחותי כשגריר ישראל באוסטריה, סלובניה וסלוניקי: אוגוסט 1993 - דצמבר 1995