Open Day at the European Forum!

Date: 
Wed, 19/06/2019 17:00 to 22:00
Location: 
Faculty of Social Sciences, room 2415

חדר 2415 (חברה)

למידע על הרשמה לשנת הלימודים תש"ף

17:00 המרצים המעולים שלנו מסבירים על התוכניות

18:00 התלמידים השפיצים שלנו מספרים את כל האמת

18:30 תלמידים מציגים את המחקרים שלהם (אתם לא חייבים להישאר, אבל כדאי לכם!)

20:00 מסיבת סוף השנה של פורום אירופה, עם תלמידים מגרמניה. לא תבואו?