מרכז פול דמארה לחקר תרבות צרפת

מרכז פול דמארה לחקר תרבות צרפת הוקם ב-1994 על מנת לקדם את המודעות לתרבות הצרפתית בעולם האקדמי. המרכז מתבסס על גישה רב-תחומית, ושואף לחזק את ההבנה של המגמות החשובות בפילוסופיה ובתרבות הצרפתית העכשווית וההשפעה שלהם על המדע. המרכז מארגן כנסים וסמינרים בינלאומיים על מנת להציג נקודות מבט צרפתיות עדכניות על העולם לקהל ישראלי.